Na początek zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku – Co nowego w wersji 8 Altaro VM Backup?

Replikacja zoptymalizowana pod kątem sieci WAN
Altaro Replikacja SQL Server

Altaro VM Backup v8 wprowadza funkcję replikacji zoptymalizowanej pod kątem sieci WAN, która umożliwia użytkownikom tworzenie kopii zapasowych i uruchamianie w minimalnym czasie, w przypadku wystąpienia awarii, poprzez przełączenie na replikowaną maszynę wirtualną (VM) działającą poza siedzibą firmy. Jest to dostępne w edycji Unlimited Plus.

 • Replikacja zoptymalizowana pod kątem sieci WAN pozwala firmie na ciągłą kopię swoich maszyn wirtualnych (VM) na zdalne miejsce i na natychmiastowe przejście do tej kopii, jeśli coś pójdzie nie tak z żywymi maszynami wirtualnymi, takimi jak uszkodzenia spowodowane huraganami, pożarami i powodziami .
 • To znacznie zmniejsza czas odzyskiwania (RTO) , czyli czas w którym maszyny wirtualne i działające na nich aplikacje mogą być wyłączone po wystąpieniu awarii.

 • Dostawcy usług zarządzanych (MSP), którzy korzystają z Altaro VM Backup dla MSP, mogą teraz dodać do swojej oferty replikację zoptymalizowaną pod kątem WAN, z możliwością replikacji maszyn wirtualnych do infrastruktury MSP, dzięki czemu w przypadku awarii infrastruktury klienta, klient może natychmiast uzyskać dostęp do swoich maszyn wirtualnych i kontynuować pracę za pośrednictwem infrastruktury MSP.
Altaro Replikacja VM

Wsparcie dla systemu Windows Server w wersji 2019

Wersja 8 Altaro VM Backup wprowadza pełne wsparcie dla Windows Server 2019.


Co jeszcze zostało dodane do Altaro VM Backup?

Ciągła ochrona danych (CDP)

Dzięki Altaro VM Backup użytkownicy mogą zmieniać codzienne kopie zapasowe na ciągły model ochrony danych, uzyskując znacznie poprawiony RPO (Recovery Point Objective) nawet do 5 minut.

Gdy włączona jest funkcja CDP, maszyny wirtualne mogą tworzyć kopie zapasowe z częstotliwością co 5 minut lub z maksymalną częstotliwością dozwoloną przez lokalizację kopii zapasowej i środowisko. Gwarantuje to, że w scenariuszu utraty danych, utraconych zostanie tylko kilka minut pracy.

To radykalnie poprawia akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie (RPO). RPO to moment do którego maszyny wirtualne są przywracane przez system kopii zapasowej w przypadku awarii. Dzięki zastosowaniu CDP, RPO użytkowników jest zoptymalizowane do 5 minut, zamiast godzin utraty danych w przypadku, gdy użytkownicy po prostu uruchamiają codzienne kopie zapasowe.

Altaro CDP

Archiwizacja Grandfather-Father-Son (GFS)

Altaro VM Backup wprowadza GFS, umożliwiając użytkownikom archiwizowanie wersji kopii zapasowych dodatkowo po za ich ciągłymi i codziennymi kopiami zapasowymi zamiast ich usuwania (tylko lokalne kopie zapasowe).

Teraz możesz łatwo skonfigurować oddzielne cykle tworzenia kopii zapasowych, aby przechowywać nową wersję kopii zapasowej co tydzień, co miesiąc i co roku.
Standardowa polityka przechowywania:

 • Kopie zapasowe CDP o wysokiej częstotliwości przez 4 godziny
 • Maksymalnie jedna kopia zapasowa na godzinę, aż do zakończenia zasady przechowywania

Przy włączonej funkcji archiwizacji GFS Altaro VM Backup zachowuje również następujące kopie zapasowe, z okresami pokazanymi na wszystkich począwszy od czasu ostatniej udanej kopii zapasowej:

 • 1 kopia zapasowa na tydzień przez 12 tygodni
 • 1 kopia zapasowa miesięcznie przez 12 miesięcy
 • 1 kopia zapasowa rocznie przez 2 lata
Altaro GFS

CBT v2 dla Windows Server 2012 i 2012 R2

CBT odnosi się do śledzenia zmian bloku i pozwala użytkownikom na szybkie tworzenie przyrostowych kopii zapasowych bez konieczności skanowania całej maszyny wirtualnej (VM) za każdym razem. Może to skrócić czas tworzenia kopii zapasowej z godzin do minut. Gdy funkcja CBT jest niedostępna, wymagane jest długie pełne skanowanie w poszukiwaniu zmian.

Najnowsza wersja Altaro VM Backup rozwiązuje problem CBT dla systemu Windows Server 2012 i 2012 R2, w którym wyłączono CBT i wymagane jest pełne skanowanie w poszukiwaniu zmian w następujących scenariuszach:

 • Aktualizacja Altaro VM Backup lub jednego z agentów Hyper-V Host
 • Usługi Altaro VM Backup lub jeden z agentów Hyper-V jest ponownie uruchamiany
 • Ponownie uruchamiany jest host Hyper-V
 • Maszyna wirtualna w klastrze pracy awaryjnej migruje między węzłami.

Nowa wersja Altaro VM Backup rozwiązuje ten problem, a powyższe scenariusze nie wymagają pełnego skanowania.

Link do artykułu KB: http://support.altaro.com/customer/portal/articles/2918930


Operacje jednoczesnego przechowywania, przywracania, tworzenia kopii zapasowych i kopiowania poza teren firmy na tej samej maszynie wirtualnej

W poprzednich wersjach Altaro VM Backup Versions tylko jedna operacja mogła być wykonana na maszynie wirtualnej w tym samym czasie. Powodowało to następujące problemy dla użytkowników:

 • Jeśli polityka retencji trwa dość długo, kopie zapasowe i operacje przywracania są umieszczane w kolejce do momentu zakończenia retencji
 • Jeśli kopia zapasowa do Azure trwa kilka dni, szczególnie w przypadku. początkowej kopii zapasowej. Kopie zapasowe i operacje przywracania dla tej maszyny wirtualnej są umieszczane w kolejce, aż zostaną zakończone.
 • Jeśli wykonywana jest operacja przywracania, przywracania z poziomu pliku lub rozruch z kopii zapasowej, żadne kopie zapasowe dla tej maszyny wirtualnej nie mogą się wykonać, dopóki nie zostaną zakończone.

Każde z tych ograniczeń zostało rozwiązane w nowej wersji, dzięki czemu użytkownicy mogą przywracać i wykonywać kopie poza siedzibą, nie opóźniając żadnych zaplanowanych kopii zapasowych, zarówno zaplanowanych, jak i tych w modelu CDP.

Link do artykułu KB: http://support.altaro.com/customer/portal/articles/2925967


Zainteresowało Cię oprogramowanie Altaro VM Backup? Zapraszamy do zakupu – https://www.altaro.com.pl. Tylko teraz kupując na naszej stronie, otrzymujecie Państwo wsparcie techniczne i przedsprzedażowe w języku poskim – całkowicie za darmo! 🙂

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.